MỘT TÀI KHOẢN CHO PHÉP SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG ZOHO

 • Sales & Marketing

  Cung cấp cho đội ngũ bán hàng một bộ ứng dụng hoàn hảo, giúp tiếp cận các thương vụ làm ăn và tiết kiệm thời gian.

 • Email & Collaboration

  Tăng cường nguồn nhân lực với các ứng dụng nhằm hỗ trợ và thay đổi cung cách làm việc.

 • Help desk

  Có mặt ngay tại nơi khách hàng với các ứng dụng giúp công việc kinh doanh gắn bó với khách hàng.

 • Finance

  Giải quyết các thách thức kinh doanh, sử dụng bộ các ứng dụng tài chính tuyệt hảo của chúng tôi

 • Human Resources

  Tập trung vào con người, trong khi các ứng dụng của chúng tôi sẽ tự động xử lý các quy trình về nguồn nhân sự

 • Business Process

  Đơn giản hóa các quy trình kinh doanh phức tạp, các ứng dụng sẽ làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn

Scroll To top