CoBiT là một chuẩn quốc tế về quản lý CNTT gồm những khuôn mẫu(framework) về các thực hành tốt nhất về quản lý CNTT do ISACA và ITGI xây dựng năm 1996. CoBiT cung cấp cho các nhà quản lý, những người kiểm tra và những người sử dụng IT một loạt các cách đo lường, dụng cụ đo, các quy trình và các hướng dẫn thực hành tốt nhất để giúp tăng tối đa lợi nhuận thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin; giúp quản lý và kiểm soát IT trong tổ chức, ngân hàng, doanh nghiệp.

Mục đích của CoBiT5 là “nghiên cứu, phát triển, quảng bá và xúc tiến các mục tiêu của kiểm soát CNTT dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp và những người kiểm tra áp dụng vào trong các hoạt động công việc”

Giá trị cốt lỗi mang lại khi triển khai CoBiT:

  • Hướng các mục tiêu của IT tới các mục tiêu ..
  • Đem lại danh tiếng và uy tín cho doanh nghiệp..
  • Nâng cao sự hài lòng cũng như mức độ tin..
  • Tối ưu hóa các lợi ích của IT trong khi khai thác ..
  • Quản lý hiệu quả các rủi ro liên quan đến IT
Scroll To top