Tư vấn hệ thống an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

  • Phát hiện sớm các rủi ro mà hệ thống thông tin phải đối mặt, từ đó có các biện pháp phù hợp và kịp thời;
  • Đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) của Công ty, đối tác và khách hàng, giúp cho hoạt động của Công ty luôn thông suốt và an toàn;
  • Giúp nhân viên tuân thủ việc đảm bảo ATTT trong hoạt động nghiệp vụ thường ngày; Các sự cố ATTT do người dùng gây ra sẽ được hạn chế tối đa khi nhân viên được đào tạo, nâng cao nhận thức ATTT;
  • Giúp hoạt động đảm bảo ATTT luôn được duy trì và cải tiến. Các biện pháp kỹ thuật và chính sách tuân thủ được xem xét, đánh giá, đo lường hiệu quả và cập nhật định kỳ;
  • Đảm bảo hoạt động nghiệp vụ của Công ty không bị gián đoạn bởi các sự cố liên quan đến ATTT;
  • Nâng cao uy tín của Công ty, tăng sức cạnh tranh, tạo lòng tin với khách hàng, đối tác, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và tăng cơ hội hợp tác quốc tế.
Tư vấn hệ thống an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001
Scroll To top