Quản lý bảo mật an toàn thông tin IT
Giải pháp quản lý bảo mật an toàn thông tin tuân thủ theo chuẩn ISO 27000

 

Quản lý log và tuân thủ IT với EventLog Analyzer

 • Phần mềm quản lý sự kiện và thông tin bảo mật có chi phí sử dụng hiệu quả
 • Tự động hóa toàn bộ quá trình quản lý lên đến hàng terabyte các bản log mà máy đã tạo
 • Thu thập, phân tích, tìm kiếm, báo cáo và lưu trữ từ một địa điểm tập trung
 • Các báo cáo về hoạt động người dùng, tuân thủ quy định, các xu hướng lịch sử và nhiều hơn nữa
 • Giảm thiểu các mối đe dọa bên trong và giám sát tình toàn vẹn tệp tin
 • Tiến hành phân tích pháp lý cho các bản log, giám sát người dùng đặc quyền, và đảm bảo tuân thủ các mục theo quy định

Đọc thêm »

Quản lý cấu hình và bảo mật tường lửa với Firewall Analyzer

 • Phần mềm quản lý cấu hình và phân tích log không sử dụng agent dành cho các thiết bị bảo vệ mạng
 • Thu thập, lưu trữ và phân tích các bản log thiết bị bảo mật và khởi tạo các báo cáo hợp pháp từ một giao diện điều khiển tập trung
 • Cung cấp tính năng giám sát an ninh điểm cuối và phân tích, giám sát hoạt động sử dụng Internet của nhân viên và giám sát băng thông
 • Hỗ trợ báo cáo quản lý thay đổi, kế hoạch dung lượng, thực thi chính sách, bảo mật và báo cáo kiểm duyệt tuân thủ
 • Kết hợp với các nhà cung cấp thiết bị tường lửa mạng thương mại và nguồn mở (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort và nhiều hơn nữa) và IDS/IPS
 • Hỗ trợ mạng VPN, proxy và các thiết bị bảo mật liên quan

Đọc thêm »

Quản lý mật khẩu đặc quyền với Password Manager Pro

 • Một nơi an toàn để lưu trữ và quản lý thông tin nhạy cảm, được chia sẻ như mật khẩu, tài liệu và nhận dạng kỹ thuật số
 • Lưu trữ mật khẩu tập trung và truy cập để loại bỏ lo lắng về mật khẩu và vấn đề mất hiệu lực bảo mật
 • Tự động hóa các thay đổi mật khẩu thường xuyên trong những hệ thống quan trọng để cải thiện năng suất IT
 • Cung cấp các quy trình xử lý phê duyệt và các cảnh báo thời gian thực về truy cập mật khẩu để thiết lập kiểm soát ngăn chặn và do thám bảo mật

Đọc thêm »

Phát hiện hành vi bất thường mạng với Network Defender Plus

 • Quản lý bảo mật mạng dựa vào luồng dữ liệu flow
 • Giám sát và bảo mật mạng cùng trung tâm dữ liệu doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công thời gian thực
 • Phân lớp các mối đe dọa / cuộc tấn công thành Bad Src-Dst, DDoS, Scan/Probe, và Suspect Flows
 • Phát hiện lưu lượng mạng đáng ngờ / không xác định
 • Tiến hành điều tra pháp lý chi tiết

Đọc thêm »

Scroll To top