Quản lý máy tính để bàn & thiết bị di động được tích hợp dành cho nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP)

Desktop Central MSP là phần mềm quản lý máy tính để bàn & thiết bị di động được tích hợp giúp MSP quản lý hiệu quả các thiết bị máy tính để bàn, máy chủ, máy tính xách tay và thiết bị di động từ một điểm tập trung. Sản phẩm phù hợp với MSP vừa và nhỏ cũng như quy mô lớn.

 Quản lý bản vá

Tự động triển khai từ xa các bản vá tới các ứng dụng Microsoft và không phải Microsoft trong các máy trạm xác định các chính sách chẩn đoán hệ thống.

Đọc thêm

 Triển khai phần mềm

Cho phép triển khai phần mềm theo lịch tới nhiều máy trạm. Hỗ trợ cài đặt các ứng dụng dựa trên MSI, EXE, ISS, Script.

Đọc thêm

 Quản lý thiết bị di động

Tính năng quản lý thiết bị di động cho phép cấu hình, quản lý và bảo vệ các thiết bị di động từ một địa điểm tập trung.

Đọc thêm

 Quản lý ứng dụng di động

Tính năng quản lý ứng dụng di động cho phép phân phối và quản lý các ứng dụng. Hỗ trợ phân phối các ứng dụng nội bộ và thương mại.

Đọc thêm

 Quản lý tài sản

Quản lý và kiểm soát từ xa mỗi hệ thống tài sản trên từng máy trạm và nhận thông báo về các sự kiện cụ thể như một phần mềm / phần cứng mới được tìm thấy, phần mềm vi phạm bị phát hiện,…

Đọc thêm

 Điều khiển từ xa

Giành quyền điều khiển từ xa các máy tính để bàn của khách hàng để giải quyết sự cố hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi đặc biệt nào, thông báo tới người dùng trước khi giành quyền điều khiển, những lý do kết nối log, chuyển đổi giữa nhiều màn hình, truyền tệp tin,…

 Quản lý nguồn máy

Quản lý hiệu quả nguồn năng lượng bằng cách áp dụng bảng tùy chọn quản lý nguồn máy, tắt các máy tính không hoạt động và nhận được các báo cáo về  hoạt động hệ thống.

Đọc thêm

 Quản lý thiết bị USB

Hạn chế và kiểm soát khả năng sử dụng các thiết bị USB trong hệ thống mạng ở cả cấp độ người dùng và cấp độ máy tính.

Đọc thêm

 Các cấu hình

Hơn 25 cấu hình được hỗ trợ sẵn để chuẩn hóa các thiết lập hệ thống máy tính để bàn, ứng dụng, hệ thống và bảo mật của khách hàng.

Đọc thêm

 

Desktop Central MSP bao gồm 2 phiên bản

Bản Standard Edition

  • Phù hợp dành cho MSP nhỏ
  • Đầy đủ chức năng
  • Lên đến 25 máy tính
  • Lên đến 5 thiết bị di động
Bản Professional Edition

  • Quản lý bản vá
  • Quản lý phần mềm
  • Quản lý tài sản
  • Quản lý thiết bị di động (Add-on)
Scroll To top