Servicedesk Plus
Servicedesk Plus  là một sự thay đổi trong việc chuyển các nhóm IT với công việc giải quyết các vấn đề, sự cố hàng ngày sang cung cấp sự hài lòng cho dịch vụ khách hàng.. Chúng cung cấp một cái nhìn và trung tâm điều khiển tuyệt vời trong việc giải quyết các vấn đề IT để đảm bảo rằng các doanh nghiệp không bị “chết” hệ thống. Với phiên bản 11, Servicedesk Plus đã cải tiến đột phá hô trợ tất cả phòng/ ban của doanh nghiệp, tập đoàn. Bên cạnh hỗ trợ workflow đông và tuỳ biến tác nghiệp
Hỗ trợ sẵn ITIL V4 @2019 & ISO 20000 @2018
Quản lý sự cố

Giảm sự thiếu sót sự cố, nâng cao năng suất chất lượng, đáp ứng SLA, và quản lý hoàn chỉnh các ticket CNTT. Tự động hóa phân công việc cho kỹ thuật viên CNTT của bạn tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng khác.
Danh mục dịch vụ

Giới thiệu các dịch vụ CNTT có sẵn của bạn cho người dùng cuối và đưa ra một cách nhìn mới cho CNTT của bạn. Tạo và công bố các danh mục dịch vụ của bạn với các thỏa thuận tùy chỉnh cấp độ dịch vụ (SLA) và phê duyệt nhiều giai đoạn.
Quản lý vấn đề

Phân loại, phân tích và đóng các vấn đề. Phân tích nguyên nhân và giảm sự cố lặp lại để tăng năng suất IT của bạn.
Quản lý sự thay đổi

Hợp lý hóa quy hoạch, phê duyệt và thực hiện triển khai với quy trình công việc tự động. Loại bỏ những thay đổi trái phép và  thất bại.
Quản lý cấu hình dữ liệu

Theo dõi và quản lý tất cả các mục cấu hình và bản đồ mối quan hệ và sự phụ thuộc của các thiết bị, người dùng. Phân tích trực quan các tác động của thay đổi cho việc ra quyết định.
Thỏa thuận mức độ dịch vụ

Tạo SLAs để cung cấp các dịch vụ chất lượng về thời gian cho người sử dụng cuối cùng của bạn. Với quản lý SLA trực quan ServiceDesk Plus ‘, chủ động leo thang tới bốn cấp độ của hệ thống phân cấp để đảm bảo SLAs được đáp ứng.
Quản lý dự án và Tài sản IT
Quản lý các dự án IT

Tạo dự án, quản lý tài nguyên, và theo dõi tiến độ. Tích hợp các dự án CNTT với các yêu cầu và thay đổi để tinh chỉnh giao hàng dịch vụ tổng thể CNTT.
Quản lý kho tài sản IT

Dò tìm và duy trì kiểm kê tài sản CNTT của bạn có hiệu quả tự động phát hiện. Bạn có thể khám phá tài sản từ Windows, Linux, Mac, AIX, và Solaris, cũng như máy in, thiết bị định tuyến, chuyển mạch, và nhiều hơn nữa CNTT.
Quản lý tài sản phần mềm

Quản lý tất cả các khía cạnh của tài sản phần mềm của bạn bao gồm cả thu mua, triển khai, bảo trì, sử dụng và xử lý. Xác định và loại bỏ các phần mềm không sử dụng để làm giảm chi phí CNTT..
Quản lý mua bán

Tự động hóa các tương tác cung cấp của bạn và mua CNTT với truy xuất nguồn gốc đầy đủ và tầm nhìn, duy trì hồ sơ tổng thể cho các nhà cung cấp khác nhau, theo dõi việc mua từ đặt hàng đến nhận và hóa đơn, giảm sự chậm trễ, và cắt giảm chi tiêu không cần thiết.
Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp khác nhau . Theo dõi phần cứng và phần mềm hợp đồng để cải thiện sự tuân thủ, tài sản liên kết, và nhận được thông báo chủ động cho hết hạn hợp đồng.
Quản lý bản quyền phần mềm

Xác định và loại bỏ các bản quyền không được sử dụng, kế hoạch mua phần mềm trong tương lai, và đảm bảo tuân thủ các phần mềm. Giảm chi phí và rủi ro liên quan trên và dưới-mua bản quyền phần mềm.
Scroll To top