Asset Explorer
AssetExplorer là phần mềm giám sát tài sản IT dựa trên giao diện web giúp bạn giám sát và quản lý tài sản trong hệ thống mạng của bạn. AssetExplorer cung cấp cho bạn một số cách để đảm bảo phát hiện ra tất cả các tài sản trong mạng của bạn. Bạn có thể quản lý phần mềm và phần cứng được tài sản, đảm bảo phần mềm cấp phép tuân thủ và theo dõi đơn đặt hàng & hợp đồng – trong chín bãi! AssetExplorer là rất dễ dàng để cài đặt và làm việc.
Tính năng của Asset Explorer
Quản lý kho tài sản IT

AssetExplorer giúp cập nhật thông tin của tất cả các tài sản của bạn bằng cách định kỳ quét các phần mềm, phần cứng và các thông tin sở hữu khác. Theo dõi và quản lý bất kỳ máy trạm hoặc thiết bị mạng nói Windows, Linux, Mac, máy AIX, Solaris, Máy in, router, switch.. trong phạm vi của bạn hoặc mạng.
Quản lý giấy phép phần mềm

Giúp để hiểu được tuân thủ giấy phép phần mềm và sử dụng phần mềm trái phép trong tổ chức và giúp cho hành động chủ động để hạn chế việc sử dụng bất hợp pháp và các vấn đề liên kết với nó.
Quản lý tài sản phần mềm

AssetExplorer quét mạng của bạn và tự động phát hiện tất cả các phần mềm có sẵn trong mỗi máy trạm. Quản lý tài sản có thể dễ dàng đảm bảo tuân thủ bằng cách giữ một kiểm tra trên danh sách phù hợp, theo giấy phép và trên phần mềm được cấp phép.
Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình

Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình (CMDB) cho phép bạn theo dõi và quản lý tất cả các tổ chức tín dụng của bạn (chẳng hạn như tài sản, cài đặt phần mềm, CNTT và kinh doanh dịch vụ, con người, văn bản, vv) trong một kho lưu trữ duy nhất.
Phần mềm theo dõi tài sản

AssetExplorer quét và kiểm toán tất cả các máy trạm trên toàn doanh nghiệp qua kết nối qua mạng LAN, WAN và VPN. Nó cung cấp cho các thông tin sở hữu đầy đủ về các tài sản cùng với các thông tin kiểm kê phần cứng và phần mềm và giúp để có được một bức tranh rõ ràng về người sở hữu cái gì.
Quản lý chu kỳ sống tài sản

AssetExplorer làm cho dễ dàng hơn trong việc xử lý vòng đời hoàn chỉnh của một tài sản nghĩa là tất cả các khâu từ thu mua để xử lý. Nó giúp để quản lý tất cả các tài sản đó sẽ được mua thông qua quản lý đơn đặt hàng và sau đó theo dõi các phần cứng và phần mềm kiểm kê đầy đủ của các tài sản này.
Scroll To top