Giải pháp tất cả trong một

Mobile, Website & Web Application Monitoring | Application Performance Monitoring | Server Monitoring | Public & Private Cloud Monitoring | Network Monitoring

 Giám sát hiệu suất trang web

Giám sát hiệu suất của dịch vụ internet như HTTPS, DNS, FTP, SSL, SMTP, POP, URL và API từ hơn 50 địa điểm trên toàn cầu (hoặc qua mạng không dây) và những người trong một mạng riêng. Với ảnh chụp màn hình và tái kiểm tra từ nhiều địa điểm cảnh báo và báo cáo của chúng tôi là đáng tin cậy.

Đọc thêm

 Giám sát máy chủ

Giám sát máy chủ thông báo cho bạn biết về sự cố mất điện và theo dõi hiệu suất máy chủ. Giảm thời gian để sửa chữa các vấn đề với khả năng phân tích nguyên nhân gốc và có những hành động khắc phục bằng cách sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi . Giám sát Windows, Linux , VMware và Docker .

Đọc thêm

 Giám sát ứng dụng web

Giám sát thời gian hoạt động và hiệu suất của các ứng dụng web. Sử dụng công cụ ghi âm thông minh của chúng tôi để ghi và phát lại các ứng dụng web phức tạp

Đọc thêm

 Giám sát hiệu suất ứng dụng

Xác định các máy chủ ứng dụng và các thành phần ứng dụng được tạo ra lỗi. Giám sát cho Java , .NET Ruby và nền tảng di động

Đọc thêm

 Giám sát mạng

Giám sát toàn diện cho thiết bị mạng quan trọng như bộ định tuyến , chuyển mạch và tường lửa. Hỗ trợ các nhóm mạng có được tầm nhìn sâu hiệu suất cần thiết để quản lý mạng lưới phức tạp

Đọc thêm

 Khả năng hiển thị thống nhất trong cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của bạn

Giám sát các ứng dụng đám mây quan trọng được tổ chức và đảm bảo hiệu suất tối ưu. Hỗ trợ sẵn cho Amazon EC2, RDS và S3 buckets

Đọc thêm

 Giám sát người dùng thực( RUM)

Đánh giá sự vận hành ứng dụng của người dùng thực. Phân tích và phân đoạn hiệu suất của trình duyệt, nền tảng, địa lý, ISP và nhiều hơn nữa.

Đọc thêm

 Tình trạng trang

Thông báo đầy đủ trạng thái của doanh nghiệp một cách minh bạch. Giao tiếp thời gian chết và thông báo ngay cho khách hàng về tình trạng dịch vụ của bạn

Đọc thêm

Hoạt động của Site24x7

Scroll To top