Giám sát hiệu suất ứng dụng

Giải pháp giám sát hiệu suất ứng dụng nâng cao hiệu suất vận hành hoạt động của ứng dụng hỗ trợ tốt cho Trung trâm CNTT đảm bảo các ứng dụng đạt hiệu quả cao nhất và luôn đáp ứng mong đợi. Application Manager quản lý cung cấp hỗ trợ giám sát trên 80 ứng dụng và máy chủ khác nhau

apm-all-your-monitoring
Giám sát một màn hình tổng thể điều khiển
 • Nhận một nền tảng tích hợp duy nhất để giám sát toàn bộ hệ thống ứng dụng của bạn – người dùng cuối, các ứng dụng, và các thành phần cơ sở hạ tầng cơ bản như các máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu lớn, middleware & Tin nhắn linh kiện, máy chủ web, dịch vụ web, phần mềm ERP, hệ thống ảo và nguồn tài nguyên điện toán đám mây.
 • Cài đặt và kiến ​​trúc cơ sở dữ liệu đơn giản – không cần cho các hoạt động CNTT để hỗ trợ nhiều sản phẩm. Được xây dựng cho phức tạp, ứng dụng năng động ngày nay.
 • Giám sát các ứng dụng với các kịch bản tùy chỉnh.
 • Quy mô lên đến 50.000 ứng dụng với Enterprise Edition của chúng tôi.
apm-application-performance-monitoring

Giám sát ứng dụng với thông tin chuyên sâu ở cấp độ giao dịch
(Chấn đoán cấp độ code cho các ứng dụng Java, .NET và Ruby on Rails)
 • Theo dõi thời gian phản hồi với thông tin cấp độ code về môi trường giám sát hiệu suất ứng dụng.
  Xác định các phương thức có lỗi trong ngăn xếp ứng dụng với giám sát ứng dụng cấp độ phương thức (method). Xem chi tiết tác động hiệu suất của các phân đoạn code cụ thể và các SQL statements (Sử dụng để thực hiện các câu truy vấn SQL tĩnh).
 • Phát hiện các giao dịch chậm với khả năng truy tìm giao dịch.
  Lấy mẫu gọi thực thi chính xác và chi tiết về các giao dịch trên môi trường ứng dụng của bạn. Phát hiện các giao dịch chậm và tìm hiểu lý do gặp phải tình trạng chậm.
 • Giám sát thực thi truy vấn cơ sở dữ liệu.
  Theo dõi và kiểm tra tất cả các truy vấn SQL và NoSQL được gửi bởi ứng dụng của bạn. Xác định các cuộc gọi cơ sở dữ liệu chậm, truy vấn đang mất nhiều thời gian chạy và hiệu suất tổng thể của cơ sở dữ liệu.
 • Theo dõi các tuyến trình chạy ngầm với giám sát hiệu suất ứng dụng chuyên sâu.
  Có thông tin chi tiết không phải web / các giao dịch ngầm, các giao dịch được sinh ra từ tuyến trình ngầm.
 • Đo các mức độ hài lòng của người dùng cuối với Apdex Score.
  Theo dõi ảnh hưởng trước và sau về nỗ lực tối ưu ứng dụng. Đảm bảo ứng dụng cung cấp trải nghiệm tốt tới người dùng.
 • Được thiết kế để chạy trên production server
  Bắt đầu tiếp cận dễ dàng. Đội phát triển và vận hành công nghệ thông tin có thể tìm và sửa các vấn đề ứng dụng với chi phí thấp nhất với công cụ giám sát hiệu suất ứng dụng hiệu quả của chúng tôi.
apm-auto-discover-application
Tự động phát hiện sơ đồ ứng dụng
 • Có được tầm nhìn vào tất cả các thành phần ứng dụng của bạn, dễ dàng đi sâu vào mối liên kết IT, và bản đồ này dễ dàng.
 • Trạng thái hoạt động cho mỗi thành phần cơ sở hạ tầng hoặc nhóm. Không cần cấu hình bằng tay.
 • Tự động cập nhật khi thay đổi ứng dụng.
 • Nhận thức về tác động của những thay đổi cấu hình và ngưng hoạt động theo kế hoạch bằng cách tích hợp với các CMDB của ManageEngine ServiceDesk Plus.
 apm-monitor-performance-web-servers
Giám sát hiệu suất máy chủ
 • Giám sát hiệu suất của máy chủ web, dịch vụ web, và các lớp bộ nhớ đệm trong bối cảnh các ứng dụng kinh doanh mà họ hỗ trợ.
 • Nhận thông báo ngay lập tức khi có vấn đề.
 • Xác định nguyên nhân gốc một cách nhanh chóng và có biện pháp khắc phục trước khi trải nghiệm người dùng cuối của bạn bị ảnh hưởng.
 • Hỗ trợ Microsoft IIS, Nginx, dịch vụ web SOAP, Apache, PHP, các dịch vụ REST API, máy chủ Apache Solr, HTTP (s) url, chuỗi URL, vv
apm-application-server-monitoring
Giám sát hiệu suất máy chủ ứng dụng
 • Có khả năng quan sát sâu hơn vào môi trường linh động và phức tạp; Giảm thiểu thời gian giải quyết sự cố và cải thiện hiệu suất của các ứng dụng kinh doanh quan trọng.
 • Hỗ trợ sẵn cho hơn 50 ứng dụng trải rộng khắp môi trường vật lý, ảo và điện toán đám mây.
 • Phát hiện tắc nghẽn hiệu suất sớm, xác định nguyên nhân gốc nhanh chóng và giải quyết các vấn đề chủ động trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng.
 • Nhận biết chính xác cách người dùng trải nghiệm các ứng dụng của bạn với sự trợ giúp của tính năng giám sát người dùng thực tế; Đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu cho các ứng dụng web của bạn.
 • Nhận biết được xu hướng và quy hoạch dung lượng giúp lên kế hoạch mở rộng kinh doanh.
apm-application-databases
Giám sát cơ sở dữ liệu
 • Có cái nhìn toàn diện vào trạng thái và hiệu suất của cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các phương pháp agentless.
 • Theo dõi các truy vấn chậm, báo cáo đắt tiền, thời gian đáp ứng, thất bại, lỗi trang, và rất nhiều toàn bộ KPIs.
 • Dễ dàng xác định và giải quyết các vấn đề cơ sở dữ liệu hiệu suất ứng dụng tác động.
 • Hỗ trợ cho: cơ sở dữ liệu JDBC – Oracle, MS SQL, MySQL, IBM Informix, IBM DB2, Sybase, PostgreSQL. công nghệ NoSQL – MongoDB, Cassandra, Couchbase, Apache HBase, Oracle NoSQL. lưu trữ dữ liệu lớn – Hadoop. cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ – Redis, Memcached, SAP HANA, Oracle Coherence.
apm-monitor-cloud
Giám sát cloud và cơ sở hạ tầng
 • Giám sát toàn bộ stack của bạn bao gồm cloud hybrid, chung và riêng , cũng như các ứng dụng điện toán đám mây đã tổ chức quan trọng.
 • Hỗ trợ cho các nền tảng điện toán đám mây công cộng như Amazon AWS, Windows Azure và OpenStack. End-to-end giám sát môi trường ảo hóa trung tâm dữ liệu riêng tư của bạn.
 • Nhận cái nhìn sâu sắc vào các hoạt động của công nghệ ảo từ: VMware – ESX / ESXi, vCenter, Horizon View Citrix – XenApp, XenServer Microsoft – Hyper-V
  Đạt được tầm nhìn vào container như Docker và microservices.
 • Nhận cái nhìn sâu sắc vào việc sử dụng tài nguyên trong môi trường ảo hóa và khả năng kế hoạch có hiệu quả.
apm-synthetic-monitoring
Giám sát tổng hợp với trình duyệt thực
 • Mô phỏng kinh doanh quan trọng, công việc nhiều trang thông qua kịch bản Selenium dựa trên các bài kiểm tra.
 • Ghi các giao dịch kinh doanh quan trọng sử dụng một công cụ ghi âm dễ sử dụng, không có kịch bản.
 • Playback ghi lại các giao dịch tại các khoảng thời gian đều đặn trên một trình duyệt thực, chẳng hạn như Mozilla Firefox, từ nhiều vị trí địa lý.
 • Những địa điểm này có thể là các văn phòng chi nhánh doanh nghiệp của bạn hoặc địa điểm khách hàng thực tế. Xem thời gian đáp ứng cho tất cả các phần tử HTML trong trang web của bạn trong bảng xếp hạng chi tiết. Phát hiện các thành phần mà làm chậm trang web của bạn.
 • Nhận số liệu chi tiết xử lý sự cố bao gồm cả ảnh chụp màn hình của các lỗi và kiểm tra nội dung để xem chính xác những gì đã đi sai. Giám sát website của bạn 24/7 để đảm bảo đáp ứng SLAs hiệu suất.
apm-find-and-fix
Tìm kiếm và sửa lỗi
 • Giải quyết vấn đề hiệu suất ứng dụng trước khi khách hàng của bạn bị ảnh hưởng.
 • Nhanh chóng xác định đâu là vấn đề là xác định số lượng và tác động kinh doanh. Nhận các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề trong vài giây mà không tự giải thích nguồn dữ liệu.
 • Tập trung vào các vấn đề sửa chữa chứ không phải tìm kiếm chúng.
 • Giảm thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR) vấn đề. Hiểu phụ thuộc ứng dụng và giải quyết các vấn đề về thị giác. Động năng ban đầu để cảnh báo và địa chỉ nổi lên các vấn đề trong bối cảnh giao dịch kinh doanh.
 • Tự động hóa các hành động khắc phục để tăng tốc độ lên vấn đề sửa chữa. Hành động hỗ trợ bao gồm email, thông báo tin nhắn SMS, thực hiện kịch bản khắc phục, vv
apm-customizable-reports
Báo cáo tùy chỉnh và bảng điều khiển
 • Sử dụng 100 báo cáo được xây dựng trước và nhận được thông tin sâu sắc vào hiệu suất của các ứng dụng của bạn.
 • Tùy chỉnh các báo cáo hoặc xây dựng mới một cách dễ dàng. Tạo biểu đồ tùy chỉnh tương tác và chia sẻ chúng với các đội của bạn hoặc quản lý cấp cao.
 • Đạt được tinh thần đồng đội tốt hơn trong giải quyết vấn đề. Ghim bất kỳ biểu đồ từ các ứng dụng quản lý để tổng quan của bạn với sự giúp đỡ của out-of-the-box widget.
 • Nhanh chóng hình dung dữ liệu lớn sẽ giúp bạn kết nối các dấu chấm giữa kinh nghiệm người dùng, hoạt động CNTT, và tác động kinh doanh.
Đọc thêm »
Scroll To top