NetFlow Analyzer
NetFlow Analyzer là một công cụ phân tích lưu lượng toàn diện, thúc đẩy các công nghệ liên quan đến lưu lượng (flow) cung cấp khả năng quan sát hiệu suất băng thông mạng thời gian thực. NetFlow Analyzer, một công cụ giám sát băng thông cơ bản, đã tối ưu hóa hàng ngàn hệ thống mạng trên khắp thế giới bằng cách cung cấp khả năng quan sát toàn diện về băng thông mạng và các mô hình lưu lượng mạng. NetFlow Analyzer là một giải pháp thống nhất thu thập, phân tích và báo cáo về mục đích và đối tượng mà băng thông mạng được sử dụng. NetFlow Analyzer là một đối tác đáng tin cậygiúp tối ưu hóa vấn đề sử dụng băng thông của hàng triệu cổng giao tiếp thiết bị (interface) khắp thế giới bên cạnh khả năng thẩm định hiệu suất mạng và phân tích lưu lượng mạng.
Tính năng sản phẩm Netflow
Giám sát băng thông & phân tích lưu lượng

Giám sát băng thông mạng và các mô hình lưu lượng ở cấp độ interface cụ thể

  • Đi sâu vào chi tiết cấp độ interface để dò tìm các mô hình mạng và hiệu suất thiết bị.
  • Nhận biết băng thông mạng thời gian thực với các báo cáo chi tiết sơ bộ trong một phút.
Thẩm định mạng & phân tích bảo mật
  • Phát hiện một loạt các mối đe dọa an ninh bên ngoài và nội bộ bằng cách sử dụng công nghệ “Continuous Stream Mining Engine”.
  • Theo dõi các dấu hiệu bất thường trong mạng vượt qua được tường lửa.
  • Xác định các dấu hiệu bất thường nhạy cảm với bối cảnh và các lỗ hổng xâm nhập chưa được khắc phục sử dụng NetFlow Analyzer.
Giám sát hướng vào & định hình lưu lượng ứng dụng
  • Ghi nhận và phân lớp các ứng dụng không theo tiêu chuẩn chiếm dụng băng thông mạng sử dụng Netflow Analyzer.
  • Cấu hình lại các chính sách với kỹ thuật định hình lưu lượng qua danh sách kiểm soát truy cập (ACL) hoặc các chính sách theo lớp để giành quyền kiểm soát các ứng dụng cần băng thông.
  • NetFlow Analyzer thúc đẩy Cisco NBAR cung cấp cho bạn khả năng quan sát sâu rộng lưu lượng layer 7 và ghi nhận các ứng dụng sử dụng những số cổng động hoặc ẩn sau các cổng phổ biến.
Scroll To top