OS Deployer
OS Deployer là tự động hóa các file ảnh và triển khai quy trình. Phần mềm này giúp các quản trị viên ghi hình ảnh của phiên bản hệ điều hành khác nhau và lưu trữ chúng trong một mạng chia sẻ, để tạo ra các mẫu triển khai khác nhau cho vai trò nhân viên khác nhau, và triển khai các hình ảnh vào hệ thống mới tất cả từ một giao diện điều khiển quản lý tập trung.
Tính năng OS Deployer
Hình ảnh hóa hệ điều hành

Chụp hình ảnh tổng thể máy tính của bạn bao gồm hệ điều hành và ứng dụng. Điều này có thể được thực hiện offline hoặc online sử dụng phần mềm hình ảnh máy tính của chúng tôi.
Triển khai hệ điều hành

Phần mềm hình ảnh máy tính của chúng tôi tự động hóa quá trình triển khai hệ điều hành tới các máy tính dự phòng mới hoặc để sửa chữa hệ điều hành nhanh chóng.
Deployment template & Triển khai tổng thể

Tạo và duy trì mẫu triển khai để phù hợp với vai trò của từng bộ phận và người dùng.
Phần mềm hình ảnh máy tính của chúng tôi duy trì một hình ảnh tổng thể duy nhất không phụ thuộc vào phần cứng mà nó đang được triển khai.
Scroll To top