SupportCenter Plus
SupportCenter Plus là phần mềm hỗ trợ khách hàng trên giao diện web cho phép các tổ chức quản lý hiệu quả các sự cố, tài khoản và thông tin liên lạc, hợp đồng dịch vụ và quá trình cung cấp trải nghiệm người dùng.
Tính năng SupportCenter Plus
Hỗ trợ đa kênh

Email, Điện thoại, cổng dịch vụ, truyền thông xã hội và danh sách tăng lên mỗi ngày. Một chế độ xem tương tác khách hàng không phân biệt chế độ thông tin liên lạc mà họ đã chọn.
Quản lý tài khoản và thông tin liên lạc

Quản lý thông tin khách hàng của bạn bao gồm cả các sản phẩm / dịch vụ mua, hợp đồng mà họ được quyền hưởng, hệ thống phân cấp tổ chức của họ.
Kiến thức cơ bản

Ngăn tình trạng mất năng suất cho các câu hỏi lặp lại nhiều lần; Cho phép việc đưa ra giải pháp từ cuộc gọi đầu tiên trở thành hiện thực. Xây dựng cơ sở nhận thức dễ dàng, các giải pháp nhóm theo chủ đề giúp tạo điều kiện truy cập dễ dàng hơn.
Cổng thông tin dịch vụ

Triển khai cổng thông tin dịch vụ tự tùy biến và cho phép khách hàng của bạn  chấp thuận yêu cầu, theo dõi, tìm kiếm các kiến ​​thức cơ bản và chạy báo cáo.
Đơn vị kinh doanh

Cho phép mỗi bộ phận của tổ chức của bạn xác định sản phẩm hoặc dịch vụ cấu hình và công việc cụ thể của họ như là đơn vị độc lập.
Report, Dashboard & KPI

Nhận biết tất cả thông tin của Help-desk của bạn qua thời gian trực quan và thực Báo cáo & tổng quan.
Scroll To top