ServiceDesk Plus – MSP
ServiceDesk Plus – MSP là phần mềm helpdesk theo chuẩn ITIL dựa trên web tích hợp với tính năng quản lý tài sản được sản xuất đặc biệt dành riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP). Sản phẩm được thiết kế để xử lý nhiều tài khoản trong một giao diện helpdesk tập trung do đó MSP không cần phải sử dụng nhiều phần mềm. Đi kèm với các tính năng được cân nhắc như quản lý sự cố, quản lý tài khoản, quản lý tài sản, cơ sở nhận thức, các thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA), quản lý điều khiển từ xa và quản lý hợp đồng cùng đơn đặt hàng. Tất cả các tính năng này xuất hiện trong một gói dịch vụ tập trung với chi phí vô cùng hợp lý!
servicedesk plus msp

Hỗ trợ sẵn ITIL v4 @2019

 • Danh mục dịch vụ
 • Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA)
 • Quản lý sự cố
 • Quản lý vấn đề
 • Quản lý thay đổi
 • Quản lý cấu hình dữ liệu (CMDB)
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý cơ sở kiến ​​thức
Các tính năng khác Servicedesk Plus MSP
Quản trị tài khoản

Cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng và tài khoản sử dụng một ứng dụng tập trung cho phép những người dùng truy cập vào tài khoản cụ thể của họ. Cấu hình tự động hóa cụ thể tài khoản, thỏa thuận cấp độ dịch vụ, cơ sở nhận thức, tài sản, báo cáo và các tính năng khác.
Tự động hóa thanh toán

Cho phép kích hoạt mô hình kinh doanh các dịch vụ quản trị qua việc thanh toán chính xác cho nhiều tài khoản, để bạn không còn cần thử nhiều công cụ và theo dõi cũng như thanh toán thủ công cho các dịch vụ đã thực hiện.
Quản lý dự án CNTT

Một giải pháp tích hợp hoàn hảo kết hợp bàn trợ giúp CNTT với quản trị dự án và cho phép bạn cấu trúc các dự án, các đội ngũ và quy trình công việc với bất kỳ quy mô dự án nào.
Quản trị mua bán & hợp đồng

Biết những gì đã được mua cho mỗi tài khoản cùng với các khoản chi và tham chiếu trực tiếp tới CMDB sử dụng mô-đun quản trị mua bán & hợp đồng giàu tính năng của sản phẩm. Đặt thông báo để được báo lại về thời hạn hợp đồng.
Phân tích nâng cao

Truy cập nhanh các chỉ số hiệu suất chính của bàn dịch vụ mà không cần viết các câu truy vấn cơ sở dữ liệu phức tạp, và chủ động xác định đường lối cải thiện dịch vụ, thu được khách hàng, tạo doanh thu và cung cấp các dịch vụ mới.
Tích hợp & Báo cáo

Tạo lợi ích tích hợp hiệu quả với các ứng dụng của Hãng và đối tác bên thứ ba giúp quản trị CNTT 360 IT cho các khách hàng. Cải thiện mức độ hiệu quả bằng cách quản trị toàn bộ cơ sở hạ tầng, ứng dụng hệ thốngCNTT của khách hàng trong một giao diện điều khiển tập trung. Ngoài ra có có tich hợp thêm báo cáo thông minh.
Các phiên bản
Phần mềm helpdesk + tài sản (Professional)

 • Cổng thông tin tự phục vụ
 • Cơ sở nhận thức
 • Hỗ trợ nhiều chi nhánh
 • Quản lý SLA
 • Quản lý dự án IT (Add-On)
 • Quản lý tài sản phần mềm
 • Quản lý đơn đặt hàng & hợp đồng
 • Các báo cáo kho tài sản
 • Thanh toán tự động
 • Tích hợp điện thoại máy tính CTI (Add-On)
Quản lý helpdesk Enterprise hỗ trợ ITIL v4

 • Danh mục dịch vụ
 • Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA)
 • Quản lý sự cố
 • Quản lý vấn đề
 • Quản lý thay đổi
 • Quản lý cấu hình dữ liệu (CMDB)
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý cơ sở kiến ​​thức
 • Hỗ trợ workflow động cho mỗi tác nghiệp
Scroll To top