Giám sát hiệu suất ứng dụng

APM Insight – Có được tầm nhìn sâu hơn về ứng dụng của bạn

Site24x7 APM Insight cung cấp cho các nhà phát triển và IT Operations với một  tầm nhìn chưa từng có trong cách vận hành ứng dụng web của bạn. Nó là công cụ hữu ích của nhà phát triển để hình dung rõ hơn các giao dịch web một cách khép kín, với số liệu hiệu suất của tất cả các thành phần bắt đầu từ các URL để truy vấn SQL . Xác định và giải quyết hiệu năng suy thoái không có vấn đề mà họ có nguồn gốc.

manageengine-cloud-02

Giải pháp một cửa cho bạn

Java Application Monitoring | .NET Application Monitoring | Ruby Application Monitoring

Thời gian đáp ứng
Theo dõi thời gian phản ứng được thực hiện bởi mỗi ứng dụng . Site24x7 APM Insight sâu sắc nhận diện các ứng dụng chậm và cô lập điểm tắc nghẽn một cách nhanh chóng.

manageengine-cloud-03

Giám sát sự hài lòng của người dùng cuối với Apdex Scores

Application Performance Index (Apdex) mang đến cho bạn những số liệu thống kê từ trải nghiệm của người dùng. Nó là một tiêu chuẩn mở để đo lường sự hài lòng của người tiêu dùng về ứng dụng web. Các dữ liệu thu thập được trong một khoảng thời gian được chuyển đổi thành một chỉ số đơn giản dựa trên các phản ứng ứng dụng.

manageengine-cloud-04

Lưu lượng

Thường xuyên giám sát tổng số yêu cầu các máy chủ ứng dụng đã nhận được mỗi phút (RPM). Điều này cung cấp cho bạn khả năng hiển thị đầy đủ về các ứng dụng máy chủ của bạn hoạt động và làm thế nào nó có thể được hợp lý hoá.

manageengine-cloud-05

Dấu vết

Theo dõi dấu vết đơn lẻ được dẫn ra bởi yêu cầu duy nhất từ trang web cho giám sát chiều sâu để xem các phương pháp làm thế nào. Xác đinh các hiệu năng bị nghẽn bằng cách khoan sâu váo các giao dịch để xác định nguyên nhân sự cố.

manageengine-cloud-06

DBOperations

Ghi nhận số liệu hiệu suất chi tiết để xác định các cuộc gọi cơ sở dữ liệu chậm, sử dụng cơ sở dữ liệu và hiệu suất tổng thể của cơ sở dữ liệu được trang bị với đại diện đồ họa và bảng chi tiết

manageengine-cloud-07

Chúng tôi vừa mới bắt đầu sử dụng  APM Insight từ Site24x7 để giám sát ứng dụng NET của chúng tôi. Tôi phải nói rằng tôi rất hài lòng về nó với các khả năng hiển thị các giao dịch web. Tôi đã dùng nhiều loaị hình để theo dõi tổng hợp nhưng nó lại đưa ra nhiều kết quả khác nhau cho các nhà phát triển của tôi. Nhiều cơ sở dữ liệu hiển thị chậm với nhiều phương pháp. Chi phí trông hấp dẫn quá.

Thank you Site24x7!

Giải pháp giám sát tất cả trong một

Giám sát thiết bị di động, website và các ứng dụng web
Giám sát hiệu suất ứng dụng
Giám sát máy chủ
Giám sát đám mây riêng biệt và công cộng
Giám sát mạng

Scroll To top