Quét

Quét và khám phá các lỗ hổng của tất cả các thiết bị người dùng văn phòng nội bộ và từ xa cũng như các thiết bị chuyển vùng.

Đánh Giá

Tận dụng các phân tích dựa trên hành vi các cuộc tấn công và ưu tiên các văn phòng có nhiều khả năng bị kẻ tấn công khai thác.

Quản Lý

Giảm thiểu việc khai thác các lỗ hổng bảo mật mà đang còn tồn tại trong hệ thống mạng và ngăn ngừa các lỗ hổng xảy ra từ việc lập trình

Các tính năng và lợi ích

  • Đánh Giá Lỗ Hổng

Xác định các rủi ro thực tế từ nhiều lỗ hổng.

Đánh giá và ưu tiên các rủi ro dựa trên các mức độ như khả năng khai thác lỗ hổng, mức độ nghiêm trọng, thời gian tồn tại, số lần ảnh hưởng đến hệ thống, cũng như là sự sẵn có của các bản vá lỗi.
  • Quản Lý Các Bản Vá

Tùy chỉnh, sắp xếp và tự động hóa toàn bộ quá trình vá lỗi.

Tải xuống, kiểm tra và triển khai các bản vá tự động cho Windows, Mac, Linux và hơn 250 ứng dụng của bên thứ ba với một module vá lỗi tích hợp mà không phải trả thêm phí.
  • Quản Lý Cấu Hình Bảo Mật

Tối ưu hóa bảo mật hệ thống của bạn.

Đảm bảo hệ thống mạng của bạn được thi hành với chính sách mật khẩu phức tạp, đặc quyền tối thiểu, bảo vệ bộ nhớ và đảm bảo chúng tuân thủ các nguyên tắc bảo mật CIS và STIG.
  • Bảo Vệ Web Server

Đừng để các máy chủ quan trọng phải đối mặt với Internet mà không được bảo vệ.

Có được thông tin chi tiết về nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục các lỗi bảo mật máy chủ web. Thông tin này giúp thiết lập và duy trì các máy chủ được bảo mật khỏi nhiều biến thể tấn công.
  • Kiểm Toán Các Phần Mềm Rủi Ro Cao

Loại bỏ phần mềm trái phép và không được hỗ trợ.

Xác định phần mềm như Remote Desktop, phần mềm đã hết hạn và phần mềm ngang hàng được coi là không an toàn và gỡ cài đặt chúng khỏi các máy người dùng của doanh nghiệp ngay lập tức.
  • Giảm Thiểu Các Lỗ Hổng Zero-Day

Dừng Việc Phải Chờ Đợi Bản Vá

Triển khai các tập lệnh được thử nghiệm, được xây dựng sẵn mà không cần chờ bản vá để bảo mật mạng của bạn khỏi các lỗ hổng zero-day.

Thực Hiện Các Báo Cáo

Đánh giá lại tình trạng bảo mật của hệ thống và đưa ra quyết định với các báo cáo tổng thể.

Kiểm Toán Diệt Virus

Hiểu rõ hơn về các phần mềm diệt Virus có trên các hệ thống mạng của doanh nghiệp.

Triển Khai Các Chính Sách

Quyết định khi nào cần vá lỗi, những gì cần vá và làm thế nào để vá.

Quản Trị Dựa Trên Vai Trò

Xác định vai trò và phân công nhiệm vụ cho kỹ thuật viên dựa trên nhu cầu doanh nghiệp.

Scroll To top