Network Configuration Manager
Network Configuration Manager (NCM) là giải pháp quản lý sự tuân thủ và sự thay đổi cấu hình thiết bị mạng cho switch, router, tường lửa và các thiết bị mạng khác. NCM tự động và nằm quyền điều khiển toàn bộ chu kỳ hoạt động của việc quản lý cấu hình thiết bị.
Tính năng NCM
Quản lý cấu hình

Sao lưu các cấu hình thiết bị, thông tin lịch sử và upload sự thay đổi, tất cả đều thực hiện trên giao diện Web.
Theo dõi thay đổi thời gian thực

Giám sát thay đổi cấu hình, nhận thông báo tức thời, và ngăn chặn những thay đổi trái phép.
Kiểm duyệt sự tuân thủ

Xác định chính sách tiêu chuẩn và tự động kiểm tra cấu hình thiết bị cho phù hợp.
Tự động hóa các nhiệm vụ cấu hình

Tự động hóa tất cả, nhiệm vụ quản lý cấu hình lặp lại tốn thời gian. Áp dụng thay đổi cấu hình với số lượng lớn.
Theo dõi hoạt động người dùng

Nhận bản ghi của ai, cái gì và khi thay đổi cấu hình. hành động ghi, lưu trữ và phát lại.
Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp

Quản lý cấu hình các thiết bị mạng từ nhiều nhà cung cấp như Cisco, Juniper, HP, và nhiều hơn nữa.
Scroll To top