Hiệu quả từ áp dụng nhật ký vận hành điện tử tại Nhiệt điện Phú Mỹ, Buôn Kuốp, Vĩnh Tân, Mông Dương, Bà Rịa

Sổ nhật ký vận hành là một trong những công cụ không thể thiếu, hỗ trợ đắc lực công tác quản lý vận hành tại các Nhà máy nhiệt điện, thực tế hiện nay sổ nhật ký vận hành đang được các đơn vị triển khai dưới hình thức viết tay. Các nhân viên vận hành sử dụng sổ vận hành để ghi chép lại các thao tác và diễn biến xảy ra, tình trạng máy móc trong ca làm việc đến khi bàn giao thiết bị và ký giao nhận bàn giao. Việc ghi nhật ký vận hành và bảng thông số bằng tay làm cho trưởng ca, trưởng kíp và lãnh đạo các phân xưởng vận hành khó khăn trong việc kiểm soát thông tin. Đồng thời, việc lưu trữ bảng cứng khi cần tra cứu phân tích thông tin mất rất nhiều thời gian rà soát và khó thống kê để làm cơ sở xây dựng chuỗi số liệu dự báo về thiết bị.
elogbook_001
Việc ghi nhật ký thông số vận hành là công việc hết sức quan trọng, vì vậy mà các nhà máy Nhiệt điện đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin từ khâu này. Nhật ký vận hành điện tử có chức năng ghi nhận, đánh giá thông số vận hành, ghi nhật ký vận hành, việc này sẽ thay thế cho việc ghi chép bằng tay trên file giấy, giúp ích cho việc lưu trữ và tra cứu thông tin nhanh chóng. Công ty đã thực hiện theo kế hoạch triển khai phần mềm nhật ký vận hành điện tử Elogbook của Tổng công ty. Việc triển khai vận hành thử nghiệm module sổ nhật ký vận hành điện tử Elogbook sẽ góp phần để chuyển đổi số và thực hiện số hóa theo kế hoạch của EVN.

Phần mềm nhật ký vận hành điện tử được xây dựng trên hệ điều hành Android và iOS, được cài đặt trên các máy tính bảng của các vận hành viên, có chức năng nhận dạng thiết bị thông qua các thẻ RFID giúp ca vận hành truy xuất bảng ghi thông số để nhập và lưu thông số vào bảng ghi một cách nhanh chóng. Dữ liệu sau khi được các vận hành viên nhập sẽ được lưu tạm thời vào bộ nhớ của máy tính bảng, sau đó được đồng bộ về máy tính chủ thông qua web service đồng bộ dữ liệu. Web service này được cài đặt trên máy chủ, dùng để đồng bộ dữ liệu từ các máy tính bảng đến máy chủ và ngược lại. Website quản lý nhật ký vận hành điện tử cho phép các ca vận hành nhập dữ liệu nhật ký vận hành; tổng hợp, tìm kiếm, thống kê và in báo cáo nhật ký vận hành, bảng ghi thông số thiết bị, giúp dễ dàng theo dõi, xử lý và nâng cao hiệu quả điều hành.

 

Nhờ có ứng dụng nhật ký vận hành điện tử mà người quản lý dễ dàng kiểm soát thông tin, kiểm soát được tính xác thực của việc ghi và đánh giá thông số, ghi nhật ký vận hành của cán bộ công nhân viên. Phần mềm được đồng bộ dữ liệu qua chương trình PMIS nên không phải tốn thời gian nhập liệu trên nhiều phần mềm khác nhau, điều này cũng giảm đáng kể thời gian cho nhân viên vận hành.

 

elogbook_active

Từ thực tế triển khai và sử dụng phần mềm nhật ký vận hành điện tử đã cho thấy những hiệu quả đáng kể. Nhật ký vận hành được số hoá giúp cho việc tra cứu thông tin được nhanh chóng, kiểm soát được tính xác thực của việc ghi và đánh giá thông số vận hành. Phần mềm có chức năng cảnh báo khi vận hành viên nhập thông số vượt quá giới hạn (alarm, trip, range) nên giúp phát hiện bất thường thiết bị hoặc sai sót trong việc ghi thông số, tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát, quản lý từ xa, dữ liệu nhật ký và thông số vận hành được quản lý tập trung và hỗ trợ xuất ra các form mẫu nên dễ dàng in ấn, lưu trữ, báo cáo.

Thời gian qua, các Công ty Nhiệt điện đã triển khai nhiều ứng dụng chuyển đổi số đem lại hiệu quả cao, từ công tác quản lý điều hành đến công tác sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng và tối ưu vận hành các hệ thống thiết bị của Nhà máy, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, đảm bảo phát điện an toàn, ổn định với độ tin cậy cao nhất./.

Scroll To top