Quản lý thiết bị di động
Quản lý thiết bị di động là giải pháp một cửa cho việc quản lý thiết bị di động
Giải pháp quản lý thiết bị di động
– Cấu hình chính sách và hồ sơ để truy cập tài nguyên của doanh nghiệp
– Quản lý tài sản di động và thông tin liên quan đến việc theo dõi thiết bị.
– Quản lý ứng dụng phân phối và báo cáo
– Thực hiện khóa từ xa và xóa dữ liệu.
Tính năng của Mobile Device Manager Plus
Định danh thiết bị

Đinh danh thiết bị thủ công, số lượng lớn hoặc làm cho người dùng tự ghi danh iOS của họ hoặc các thiết bị Android bằng xác thức hai lớp.
Quản lý App

Phân phối cả trong nhà và các ứng dụng lưu trữ các thiết bị, loại bỏ / vô hiệu hóa các ứng dụng danh sách đen, gán mã đổi quà cho các ứng dụng thương mại.
Quản lý Profile

Tạo và cấu hình chính sách và hồ sơ cho các phòng ban khác nhau / vai trò và kết hợp chúng với các nhóm thích hợp.
Quản lý tài sản

Quét để lấy các chi tiết của các ứng dụng được cài đặt, hạn chế thực thi, giấy chứng nhận được cài đặt và các chi tiết thiết bị phần cứng.
Quản lý bảo mật

Cấu hình chính sách an ninh nghiêm ngặt như các mật mã, khóa thiết bị để bảo vệ dữ liệu của công ty từ các mối đe dọa bên ngoài.
Kiểm duyệt và báo cáo

Kiểm duyệt các thiết bị di động kiểm toán và báo cáo như thiết bị Rooted, thiết bị có trong danh sách đen Apps, vv.
Scroll To top