Quản lý Active Directory và Báo cáo với ADManager Plus

 • Dựa trên web, công cụ quản lý Active Directory với các tùy chọn quản lý ứng dụng trên các thiết bị di động của Iphone và Android.
 • Quản lý Active Directory và Exchange trong cùng một giao diện
 • Khởi tạo người dùng trong 1 bước với Exchange, LCS/OCS, và Lync.
 • Khởi tạo người dùng số lượng lớn dựa trên Template và CSV-based
 • Hơn 150 báo cáo có sẵn bao gồm : bảo mật, tuân thủ (SOX/HIPAA), và báo cáo danh sách phân phối.
 • Bàn giúp đỡ sơ bộ dựa trên Role- and OU-based
 • Tự động quản lý vòng đời người dùng, dọn dẹp AD, và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Đọc thêm »

Tự phục vụ quản lý mật khẩu với ADSelfService Plus

 • Giải pháp dựa trên web, tự phục vụ, mật khẩu với ứng dụng quản lý mật khẩu trên Android và iphone khi di chuyển
 • Cho phép người dùng thiết lập lại hoặc thay đổi mật khẩu của họ và mở khóa tái khoản của họ mà không cần có sự can thiệp của IT
 • Tự động nhắc người dùng khi mật khẩu sắp hệt hạn qua email hoặc tin nhắn SMS
 • Cho phép người dùng cập nhật chi tiết hồ sơ như thông tin liên hệ trong Active Directory
 • Tự động đồng bộ hóa mật khẩu với Google Apps, Office 365, Salesforce, IBM AS400, và nhiều hơn nữa

 Đọc thêm »

Kiểm tra và báo cáo thay đổi Active Directory với ADAudit Plus

 • Công cụ Active Directory dựa trên web để theo dõi tất cả các sự kiện tên miền, bao gồm cả người dùng, nhóm, máy tính, GPO , và những thay đổi OU
 • Kiểm tra tập tin máy chủ Windows , cụm chuyển đổi dự phòng, NetApp thay đổi tài liệu sang tập tin và thư mục, kiểm tra truy cập và nhiều hơn nữa
 • Giám sát người dùng đăng nhập và đăng xuất, trong đó có sự kiện đăng nhập thành công và thất bại trên mạng máy trạm
 • Theo dõi các máy chủ Windows, FIM, máy in, và thay đối USB với những sự kiện tóm tắt, theo dõi sự kiện về ứng dụng, chính sách và hệ thống
 • Có sẵn hơn 150 báo cáo để kiêm tra với các thông báo email ngay lập tức để đảm bảo bảo mật và tuân thủ các yêu cầu của IT

Đọc thêm »

Kiểm tra và báo cáo thay đổi máy chủ Exchange với Exchange Reporter Plus

 • Dựa trên web, kiểm tra sự thay đổi và báo cáo các giải pháp cho môi trường MS Exchange
 • Giám sát cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp bằng ActiveSync và kho lưu trữ thiết bị thông minh
 • Các báo cáo về việc sử dụng Outlook Web Access, lưu lượng truy cập hộp thư và sự gia tăng trong hộp thư.
 • Hỗ trợ các báo cáo tùy chỉnh để lọc dữ liệu, lập lịch tự động và các báo cáo da dạng
 • Cung cấp tính năng kiểm tra để cho phép điều tra sự đăng nhập trái phép vào hộp thư và những thay đổi qua trọng khác

Đọc thêm »

Tích hợp nhận dạng và quản lý truy cập với AD360

 • Giải pháp tích hợp nhận dạng và quản lý truy cập(IAM).
 • Cho phép người sử dụng cung cấp, mật khẩu tự phục vụ, bảo mật Windows và kiểm tra tập tin máy chủ và báo cáo Exchange 
 • Cung cấp duy nhất, giao diện điều khiển tích hợp của Active Directory để giúp cho môi trường thông tin an toàn hơn , tuân thủ, và dễ dàng để quản lý

Đọc thêm »

Sao lưu và khôi phục Active Directory với RecoveryManager Plus

 • Active Directory tự động sao lưu gia tăng của các đối tượng
 • Phục hồi các thuộc tính từ đơn giản đến phức tạp
 • Theo dõi thay đổi để hoàn tác thay đổi
 • Quản lý chi tiết sự thay đổi thuộc tính trong mối phiên bản
 • Cung cấp dự phòng để Active Directory quay lại trạng thái trước đó

Đọc thêm »

Phân tích Web với WebAnalyzer Plus
WebAnalyzer Plus là một giải pháp phân tích web miễn phí theo thời gian thực, cung cấp thông tin giá trị vào người truy cập website của bạn – trong thời gian thực – vì vậy bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng và tối đa hóa doanh thu. Với WebAnalyzer Plus, bạn có thể xem ai là trên trang web của bạn, họ đến từ đâu, làm thế nào họ đang tham gia với nội dung của bạn, hiệu suất trang web của bạn và nhiều hơn nữa khi nó xảy ra .

Đọc thêm »

Scroll To top