Quản lý tài sản với Desktop Central

 • Giải pháp quản lý hàng ngàn máy chủ, máy tính để bàn và các thiết bị di động từ một ví trí trung tâm dựa trên Web
 • Cung cấp những giải pháp quản lý tập trung máy tính để bàn và thiết bị di động
 • Giải pháp tổng thể để quản lý toàn bộ hoạt động MDM
 • Giải pháp hợp lý với chi phí hợp lý và dễ dàng sử dụng trong bất kỳ tổ chức nào

Đọc thêm »

Hình ảnh hóa và triển khai OS với OS Deployer

 • Hình ảnh hóa và triển khai giải pháp cho những phần mềm Window
 • Nắm bắt được hình ảnh tổng thể của hệ điều hành Windows và các ứng dụng Windows của một máy tính
 • Triển khai hình ảnh tổng thể đồng thời đến nhiều máy chủ, máy tính xách tay và máy tính để bàn
 • Lấy thông tin trên máy trạm bất cứ lúc nào
 • Tạo ra các báo cáo toàn diện để kiểm toán các tài sản CNTT
 • Tùy biến đặc quyền người dùng bởi các hoạt động ủy thác
 • Tích hợp quản lý máy tính để bàn với bên thứ ba help desk

Đọc thêm »

Quản lý máy tính và thiết bị di động từ xa với Desktop Central MSP

 • Phần mềm dựa trên web giúp các nhà cung cấp dịch vụ quản lý hiệu quả máy chủ , máy tính để bàn , và thiết bị di động của khách hàng
 • Tự động phân phối phần mềm
 • Microsoft cập nhật và bản vá lỗi của bên thứ ba
 • Kiểm tra tài sản phần cứng và phần mềm
 • Tìm lỗi các vấn đề kỹ thuật thông qua điều khiển từ xa

Đọc thêm »

Giải pháp quản lý thiết bị di động MDMP

 • Cấu hình chính sách và hồ sơ để truy cập tài nguyên doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản di động và theo dõi thông tin liên quan thiết bị
 • Quản lý ứng dụng phân phối và báo cáo
 • Thực hiện khóa và dọn dẹp dữ liệu từ xa

Đọc thêm »

Scroll To top